Bonava Norge AS – Urbanium AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Eiendomsutvikling

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 04.10.2019

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Bonava Norge AS (org.nr. 980 390 020) erverver 100 % av aksjene i Urbanium AS (org.nr. 946 810 207)