Bonnier Books Holding AB – Strawberry Publishing Norge AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Forlagsvirksomhet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 13.01.2021

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Bonnier Books Holding AB (org.nr. 556233-3111 Sverige) erverver 70 % av aksjene og enekontroll i Strawberry Publishing Norge AS (org.nr. 923 634 894)