Bonnier Cappelen Holding Norway AS – Egmont AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Bokmarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 01.08.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Bonnier Cappelen Holding Norway AS (org.nr. 990212880) og Egmont AS (org.nr. 968136563) samler sine respektive bokaktiviteter i Norge i et 50/50 eid fellesforetak