Bottleneck Holding AS – Eurowine AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: innenfor import og salg av vin og brennevin

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 11.10.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Bottleneck Holding AS (under stiftelse), kjøp av 70 prosent av aksjene i Eurowine AS (org.nr. 981 079 329).Meldt til Konkurransetilsynet