BR Industrier AS – Fluid Control AS, dets konkursbo

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Væsketransport, slanger og koblinger

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 31.10.2016

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

BR Industrier AS (org.nr. 981931734) erverver størsteparten av eiendelene i konkursboet til Fluid Control AS (817934242)