Brady AS – Pervaco AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Skiltproduksjon

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 26.03.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Brady AS (org. nr. 979449291) erverver alle aksjer i Pervaco AS (org. nr. 925703508)