Brady plc – Navita Systems AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: IT-systemer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 07.02.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Brady plc (org. nr. 02164768, UK) kjøper Navita Systems AS (org. nr. 986455213)