Braganza AS – Ticket Travel Group AB

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Reiser og reiserelaterte tjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 26.01.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Braganza AS (org. nr. 932512556) erverver aksjer i Ticket Travel Group AB (org. nr. 556445-4170, Sverige)