Brand Factory Group AB – Nyprofil AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Grafisk industri, forlagsvirksomhet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 02.03.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Brand Factory Group AB (svensk org.nr.556636-6430), oppkjøp av Nyprofil AS (org.nr. 986297359)