Bravida Norge AS – Aug Larsen AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: VVS-installasjon

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 01.09.2011

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Bravida Norge AS (org.nr. 987582561) erverver Aug Larsen AS (org.nr. 913760301)