Bravida Norge AS – Moelven Elektro AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Sterk- og svakstrøms installasjonsarbeid

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 03.11.2016

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Bravida Norge AS (org.nr. 987 582 561)  erverver 100 % av aksjene i Moelven Elektro AS (org.nr 917 097 321)