Bravida Norge AS – Otera Elektro AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Elektro-entreprenør. Prosjektering, installasjon og service

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 05.05.2014

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Bravida Norge AS (org. nr. 987582561) erverver 100 % av aksjene i Otera Elektro AS (org. nr. 982249819)