Bredbåndsalliansen AS – BaneTele AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Elektroniske kommunikasjonstjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 16.01.2009

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Bredbåndsalliansen AS (org. nr. 986293736) erverver kontroll i BaneTele AS (org. nr. 983498051)