Bredbåndsalliansen AS – Ventelo Holding AB

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Mobiltelefoni, bredbånd og fasttelefoni

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 20.12.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Bredbåndsalliansen AS (org. nr. 986293736) erverver 100 % av aksjene i Ventelo Holding AB (org. nr. 556651-1159, Sverige)