Bremnes Fryseri AS – Salmon Brands AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Engroshandel med fisk. skalldyr og bløtdyr

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 17.02.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Bremnes Fryseri AS (org. nr. 933852873) erverver de resterende aksjene i Salmon Brands AS (org. nr. 987419954)