BRI Bergen AS – Fjell Industries AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Leverandør til off- og onshoreindustrien

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 06.02.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

BRI Bergen AS (org. nr. 999586449) kjøper samtlige aksjer i Fjell Industries AS (org. nr. 998793009)