Bridgepoint Group Limited – Oris Dental Holding AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Tannhelsetjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 19.12.2019

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Bridgepoint Group Limited (reg.no. 09303968 UK) / Dente 2 AS erverver 100 % av aksjene i Oris Dental Holding AS (org.nr. 919 422 505)