Brightpoint Inc – Dangaard Telecom A/S

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Salg av informasjons- og kommunikasjonsteknologi, telekommunikasjonsutstyr

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 16.03.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Brightpoint Inc (org.nr. 35-1778566, USA), oppkjøp av Dangaard Telecom A/S (org.nr. 14616179, Danmark)