Bringwell AB – NaturaMed Pharma AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Helseprodukter

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 07.09.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Bringwell AB (svensk org.nr. 556484-3232), oppkjøp av NaturaMed Pharma AS (org.nr. 970980016)