BRIO AB – European Nursery Group AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: salg av barnevogner og barneutstyr

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 22.12.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

BRIO AB (svensk foretaksnr. 556201-9686), oppkjøp til 100 prosent eierandel i European Nursery Group AS (org.nr. 935 942 063).Meldt til Konkurransetilsynet