Broadnet AS – Kvantel AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Telekommunikasjon

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 08.05.2018

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Broadnet AS (org.nr. 890 164 072) erverver enekontroll over Kvantel AS (org.nr. 994 481 924)