Broadnet AS – PowerTech Information Systems AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Internett

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 29.02.2016

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Broadnet AS (org.nr. 890164072) erverver alle aksjene i PowerTech Information Systems AS (org.nr.968031597)