Brødr Gjermundshaug Anlegg AS – Rune Øvergård AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Anleggsvirksomhet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 03.10.2011

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Brødr Gjermundshaug Anlegg AS (org. nr. 958912684) erverver 66 % av aksjene i Rune Øvergård AS (org. nr. 989034138)