Brødrene Dahl AS – Botneskilt AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Utstyr for trafikksikring

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 25.08.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Brødrene Dahl AS (org.nr. 945757280), oppkjøp av Botneskilt AS (org.nr. 987114665)