Brødrene Dahl AS – Syberg VVS AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: VVS- rørgrossister

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 14.05.2015

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Brødrene Dahl AS (org. nr. 945757280) erverver 100 % av aksjene i Syberg VVS AS (org. nr. 847531932)