Brødrene Dahl AS – Ventistål AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: ventilasjon

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 16.03.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Brødrene Dahl AS (org.nr. 945 757 280), kjøp av samtlige aksjer i Ventistål AS (org.nr. 876 859 122).Meldt til Konkurransetilsynet