Brødrene Sperre AS – Vikomar AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Pelagisk fisk og klippfisk

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 13.12.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Brødrene Sperre AS (org nr 916153120) kjøper Vikomar AS (org nr 958596758)