BSA Kontoreiendom 2 AS – Tvetenveien 55 AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for næringseiendommer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 20.12.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

BSA Kontoreiendom 2 AS (org.nr. 990 580 251), oppkjøp av Tvetenveien 55 AS (org.nr. 979 435 770).Meldt til Konkurransetilsynet