BTL International AB – Linjegods AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: logistikk og godstransport på land, nasjonalt og internasjonalt

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 01.07.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

BTL International AB (svensk org.nr. 666024-1704), oppkjøp fra 33,32 prosen til 100 prosent i Linjegods AS (org.nr. 922 041 660).Meldt til Konkurransetilsynet