Buderus Nefit Holding – IVT Holding AB

Berørte markeder ikon Berørte markeder: oppvarming med energi fra fornybare ressurser

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 15.11.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Buderus Nefit Holding (nederlandsk selskap), oppkjøp av IVT Holding AB (svensk foretaksnr. 556622-5883).Meldt til Konkurransetilsynet