Bunker Invest AS – Innmat (tankanlegg i Kirkenes)

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Salg av marin gassolje

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 30.05.2018

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Bunker Invest AS (org.nr. 946793271) erverver Innmat (aktiva og kontrakter) fra Circle K Norge AS (org.nr. 914766451)