Bunnpris Vest AS – Lindvik Dagligvarer AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: dagligvaremarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 28.06.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Bunnpris Vest AS (org.nr. 989 572 423), oppkjøp av Lindvik Dagligvarer AS (org.nr. 938 005 095).Meldt til Konkurransetilsynet