Bygg Holdco AS – Corigo AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Rehabilitering av bygg

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 26.08.2021

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Bygg Holdco AS (org.nr. 825 979 212) erverver 100 % av aksjene i Corigo AS (org.nr. 926 909 223)