Byggeriet Norge Holding AS – Alf Valde AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Byggevarehandel

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 09.05.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Byggeriet Norge Holding AS (org. nr. 980281434) kjøper 100 % av aksjene i Alf Valde AS (org. nr. 917052409)