Byggma ASA – AS BYGGFORM

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Byggevarer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 20.08.2019

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Byggma ASA (org.nr. 979 165 285) erverver samtlige aksjer i AS BYGGFORM (org.nr. 952 415 603)