Byggma ASA – Smartpanel AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Byggvarehus

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 20.06.2018

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Byggma ASA (org.nr. 979 165 285) overtar enekontroll av Smartpanel AS (org.nr. 920 964 524)