Byggma ASA – Swelite AB

Berørte markeder ikon Berørte markeder: byggindustrimarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 11.07.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Byggma ASA (org.nr. 979 165 285), kjøp av samtlige aksjer i Swelite AB (svensk org.nr. 556282-8060).Meldt til Konkurransetilsynet