Byggmakker Handel AS – Geitanger Bygg AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Byggvarer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 24.08.2023

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Byggmakker Handel AS (org.nr. 980 656 616) erverver enekontroll over Geitanger Bygg AS (org.nr. 855 543 702)