Byggmakker Handel AS – Gipling AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Byggvarehus

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 20.06.2018

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Byggmakker Handel AS (org.nr. 980 656 616) erverver enekontroll over Gipling AS (org.nr. 979 491 050)