Byggmakker Handel AS – Skattum Handel AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Byggvarer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 08.06.2018

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Byggmakker Handel AS (org.nr. 980656616) erverver enekontroll over Skattum Handel AS (org.nr. 988396575)