Byggmakker Handel AS – Sørbø AS / Tau & Jørpeland Bygg AS / Tau & Jørpeland Eiendom AS / Sørbø Trelast AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Byggvarehandel

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 09.11.2018

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Byggmakker Handel AS (org.nr. 980 656 616) erverver enekontroll over Sørbø AS (org.nr. 930 482 471) / Tau & Jørpeland Bygg AS (org.nr. 946 250 201) / Tau & Jørpeland Eiendom AS (920 240 321)  / Sørbø Trelast AS (916 577 532)