Byggsenter AS – Byggevarehuset Røros AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Salg av byggevarer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 13.01.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Byggsenter AS (org. nr. 983375421) kjøper aksjer i Byggevarehuset Røros AS (org. nr. 960254902)