Byggsenteret AS – Reidar Wulfsberg AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Byggevarehandel

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 21.11.2014

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Byggsenteret AS (org. nr. 983375421) kjøper Reidar Wulfsberg AS (org. nr. 859286992)