Byggsenteret AS – Støren Byggevare AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Bygningsartikler

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 21.12.2011

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Byggsenteret AS (org.nr. 983375421) kjøper Støren Byggevare AS (org.nr. 989649906)