CAE Training Norway AS – CHC Gruppen

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Flysimulatorer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 22.12.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

CAE Training Norway AS (org. nr. 995518597) erverver kontroll over helikoptertreningssenteret fra CHC Gruppen (org. nr. 885710202RC0001, Canada)