Café Bar Norge AS – Christiania Kaffebryggeri AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: leveranse av kaffe og utstyr

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 24.08.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Café Bar Norge AS (org.nr. 960 674 693), oppkjøp av Christiania Kaffebryggeri AS (org.nr. 978 658 865).Meldt til Konkurransetilsynet