Calderys Nordic AB – Svenska Silikaverken AB

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Produksjon og salg av ildfaste materialer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 25.03.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Calderys Nordic AB (org. nr. 556012-9800, Sverige) erverver kontroll i Svenska Silikaverken AB (org. nr. 556051-9844, Sverige)