Camar AS / Eføy Investering AS – Hinna Park AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Utvikling av nærings- og boligeiendom

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 22.12.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Camar AS (org. nr. 968830791) og Eføy Investering AS (org. nr. 975966704) erverver 100 % av aksjene i Hinna Park AS (org. nr. 979273509)