Candle UK Limited – EurotaxGlass’s Acquisitions S.A.

Berørte markeder ikon Berørte markeder: informasjonsrelaterte dataløsninger for bilindustrien

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 18.05.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Candle UK Limited (org.nr. 5763626, UK), oppkjøp av EurotaxGlass’s Acquisitions S.A. (org.nr. B102125, Luxemburg).Meldt til Konkurransetilsynet