Canica Invest AS – Komplett ASA

Berørte markeder ikon Berørte markeder: E-handel

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 07.11.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Canica Invest AS (org. nr. 880130102) erverver enekontroll i Komplett ASA (org. nr. 980213250)